OCAKLARA NASIL G�D�L�R, NERDE E�LEN�L�R...
Yazan: layla

Bal�kesir iline ba�l� olan erdek il�esine (reklam olmas�n) seferleri olan bir �ok otob�s firmas� var herhangi biri ile son durak yani otogar'a kadar gelirsiniz. Otob�sden indi�iniz yerde �irn k�y kahvelerini g�receksiniz hi� �ekinmeden onlara yakla��n hemen �nlerinde duran bembeyaz minib�slere �n�nde Ocaklar Beldesi yazanlara teredd�t etmeden binebilirsiniz. Yard�m sever ve kibar ��f�rlere k�y�n giri�inde inece�inizi s�ylerseniz harika bir macera ba�lama yolundaki erdekdeki ilk ad�m�n�z� atm�� oluyorsunuz. 15 Dk. s�ren yolculu�un sonunda y�ksek bir bay�rdan Ocaklar� ku�bak��� g�r�rs�n�z ve i�te o hi� bir �eyle de�i�ilmeyen tatil tutkusu t�m duygulardan daha bask�n gelir..

Giri�de indi�inizde BO� PANS�YOOOOOn diye ba��ran gen�lere kendinizi teslim edebilirsiniz b�y�k �ehirlerin kapka���lar� h�rs�zlar� g�r�lt�s� burada yok �antan�z� g�venler teslim edebilir. Yeni konaklama mekan�n�za do�ru yol alabilirsiniz...

Sonra kendinizi g�n�n ak���na b�rak�n neresi ho�unuza giderse orda denize girin g�ne�lenin yemek konusunda her mekan birbirinden lezzetli; amaaaa Number One disko'nun yan�ndaki Midyeci Nedim'in midyesini yemeden �ay beh�elerinde �ay i�meden veeee ak�am �zeri bir tost yemeden eve d�nmeyin...

Ak�am oldu...

Asl�nda g�n yeni ba�l�yor...

Taverna tarz� e�lence sevenlere Elit Cafe hitap ediyor...

Gen�lerin ��lg�nca e�lendi�i bir mekan g�rmek ve sizde i�kinizi yudumlarken kendinizi m�zi�e teslim etmek istiyorsan�z Number One ve Abone Bar'� tercih edin...

T�rk sanat m�zi�i �ilingir sofras� e�lence o zaman sizi K�pr�ba�� Aile Gazinosuna bekliyoruz; Eri� Aras ile sanat m�zi�indeki yeni yorumu ke�fedin...

Sakin bir gece istiyorsan�z e�er sizi Ocaklar�n e�siz gece manzaras�na �ay bah�elerine davet ediyoruz �ay�n�z� yudumlarken tatl� bir meltem ve huzur...

E�er f�rsat�n�z varsa ba��n�z� her kald�rd���n�zda g�rd���n�z o do�a a�a�lar her nekadar ula��lmaz gibi g�r�nselerde onlara yakla��n bir do�a y�r�y��� yapmadan d�nmeyin pi�man olmay�n...

Her ya��n her insan�n tad�n� ��karaca�� bir yaz ortam� ge�irmek i�in ne duruyorsunuuuz OCAKLARA BEKL�YORUZ...

Bu yazi ile ilgili gorusler


 

  Copyright 2000-2007